HISTORIE SPOLEČNOSTI
Dne 13.9.2015 jsme oslavili 25. firemní narozeniny !!!

Firma LXM Group a.s. je výsledkem evolučního vývoje firmy, jejíž začátek je datován 13.9.1990. V té době byla založena firma S.D.J. patřící p. Antonínu Pončíkovi. Následně byla změnou živnostenského zákona transformována na jméno majitele. V r. 1999 firma změnila právní formu podnikání na společnost s ručením omezeným pod názvem LEXUS CENTRUM s.r.o. Po následujících 12 letech v r. 2011 se firma transformuje na akciovou společnost LXM Group a.s.

V polovině roku 2014 se nabytím účinnosti nového občanského zákoníku, ale především zákona o obchodních korporacích, naše společnost změnila na společnost s monistickým systémem vnitřní struktury řízení. Jedinými zástupci společnosti je statutární ředitel Ing. Antonín Pončík, MBA a prokurista firmy paní Jana Pončíková, MBA.

VZNIK FIRMY  12.9.1990

SOUČASNOST  12.9.2015
© LXM GROUP A.S.| VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA |   VYTVOŘENO IP GRAFIC S.R.O. | ADMINISTRACE WEBU
Na čem právě pracujeme