Níže jsou dostupné dokumenty ke stažení, které opravňují společnost podnikat. Výpis z obchodního rejstříku, výpis ze živnostenského rejstříku a osvědčení o autorizaci.
VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

 


Tento výpis z obchodního rejstříku 
elektronicky podepsal Krajský soud 
v Ostravě dne 13.4.2014 v 18:30:05.


 PDF KE STAŽENÍ
VÝPIS Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

 


Výpis z veřejné části živnostenského
rejstříku. Vygenerováno 13.4.2014 v
18:31:59.


 PDF KE STAŽENÍ
OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

 


Osvědčení vydané Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě ke dni 7.12.2007.

 NÁHLED OSVĚDČENÍ
© LXM GROUP A.S.| VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA |   VYTVOŘENO IP GRAFIC S.R.O. | ADMINISTRACE WEBU
OPRÁVNĚNÍ A OSVĚDČENÍ
Na čem právě pracujeme