TANKOVÁNÍ U NAŠÍ SPOLEČNOSTI

Nabízíme vám možnost bezhotovostního odběru PHM  v Šenově u Nového Jičína.

Po uzavření smlouvy budete mít zdarma vyrobeny tankovací karty samostatně pro každé vozidlo. Následně po aktivaci můžete odebírat PHM. Vyúčtování probíhá jednou měsíčně na základě výstupu z evidence odběrů zboží. Tato je také doložena k daňovému dokladu. Odběr PHM je vyúčtován do 5-ti dnů po ukončení sledovaného období (kalendářní měsíc) a následně vyfakturován se splatností 14 dnů.

 

VÝHODY PRO VÁS:

 

OBJEDNÁVKY KARET, DOTAZY, FAKTURACE, INDIVIDUÁLNÍ PODMÍNKY:

Bc. Jana Pončíková, MBA - vedoucí provozu čerpací stanice

(+420) 737 291 833

jana.poncikova@lxmgroup.cz

© LXM GROUP A.S.| VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA |   VYTVOŘENO IP GRAFIC S.R.O. | ADMINISTRACE WEBU
Na čem právě pracujeme